ASTRID Onderzoekt Mogelijkheden van Video voor de hulp- en veiligheidsdiensten 28-09-2018

Videobeelden worden steeds belangrijker in de dagelijkse operationele werking van de hulp- en veiligheidsdiensten. Daarom onderzoekt ASTRID momenteel volop welke rol het kan spelen op dit gebied.

Onlangs is ASTRID een studiegestart bij de gebruikers en stakeholders om de uitdagingen en mogelijkheden met betrekking tot video in kaart te brengen. Hoe belangrijk is video echt voor de hulp- en veiligheidsdiensten? Is er een rol weggelegd voor ASTRID? Hoe zien de gebruikers dat?

Deze workshop geeft de resultaten van dat onderzoek weer en er is ook ruimte voor de uitwisseling van ideeën met het publiek.

De Seminarie ‘Video voor de wereld van hulp- en veiligheidsdiensten’, vindt plaats op donderdag 4 oktober, van 13 tot 14 uur (de tweede dag van de ASTRID User Days), en wordt gegeven door Philippe Delcol, Customer Relations Manager ASTRID.