Federale Gezondheidsinspectie Antwerpen over ASTRID-radio’s: Grootste voordeel is fleetmapping19-03-2018

Bron: ASTRID Direct

In in interview met Adjunct Federaal Gezondheidsinspecteur voor de provincie Antwerpen, Eric Genebrugge, verteld Genebrugge  de voordelen van de TETRA radios die in gebruik zijn op het ASTRID radio communicatie netwerk.

Als Adjunct Federaal Gezondheidsinspecteur voor de provincie Antwerpen ga ik samen met de gezondheidsinspecteur altijd ter plaatse bij calamiteiten in de provincie. We nemen onze rol dus heel actief op.

De zorg voor de slachtoffers ter plaatse is het werk van de medici. Wij buigen ons vooral over het beleidsmatige: de opvang en herlokalisatie van de slachtoffers als dat nodig is, de organisatie van het medisch interventieplan. Het voorbije jaar zijn we zo’n 35 keer naar een incident, klein of groot, uitgerukt.

Fleetmapping
Het grootste voordeel van de ASTRID-radio’s vind ik de fleetmapping. Als er een calamiteit is, kent de dienst 112 ons automatisch een gespreksgroep toe. Daardoor worden we niet gestoord door andere oproepen. Ziekenwagens die in opdracht van ons rijden, worden uit het reguliere 112-systeem gehaald en in het rampensysteem geplaatst. De aansturing gebeurt ook niet langer vanuit de noodcentrale, die op een afstand zit, maar van op het rampenterrein. Zo kunnen we korter op de bal spelen en storen we de reguliere 112-diensten niet.

Het is ook goed dat de medische diensten op festivals als Graspop of Tomorrowland gebruikmaken van de ASTRID-radio’s. Als er dan een incident gebeurt, dan is de omslag naar een rampenwerking veel gemakkelijker te maken. En je kunt desnoods van thuis uit beginnen coördineren. Met een analoog netwerk is dat ondoenbaar.

Ontploffing
Onze radio’s hebben al heel vaak hun nut bewezen. Onlangs nog bij de zware ontploffing op de Antwerpse Paardenmarkt, al ging het daar eerder om een klein terrein. De eerste opvang voor de slachtoffers was gewoon een café op de hoek. Bij andere incidenten zijn onze radio’s nog een stuk belangrijker geweest. Ik denk dan aan het zware busongeval op de E313 in Grobbendonk, eind 2016. Daar was het opvangcentrum een hotel op meer dan twee kilometer van het ongeval. Face-to-face-communicatie werkt in dat geval niet meer. En dan zijn onze radio’s echt onmisbaar.