Over LTE

Bron: MCCResources | Updated 30-12-2014

Alhoewel LTE een technologie is die bekend is van de vervanging van het bestaande het 3G netwerk, wordt LTE ook al gebruikt voor data communicate binnen, onder andere, het OOV segment. In de toekomst zal naar verwachting ook spaak (groepsgesprekken) over LTE gebruikt kunnen waardoor LTE gezien wordt als vervanging van bestaande 'narrowband' TETRA en P25 netwerken.

Het is de TCCA (TETRA and Critical Communications Association) CCBG (Critical Communications Broadband Group) die de ontwikkeling en gebruik van een globaal mobiele breedband standaard voor eindgebruikers voor mission critical en business critical solutions stimuleert. Daarbij werkt de CCBG nauw samen met de spectrum groep van de TCCA en PSC-Europe om een geharmoniseerd spectrum te verkrijgen, dat breedbandige service en applicaties voor OOV gebruikers aan kan.

Het doel van de CCBG hierbij is om alle Mission critical and business critical users toegang te geven tot hun informatie systemen, intranet en internet met de snelheid van breedbandgebruik makend van diverse randapparatuur waar en waneer dit nodig is. Deze breedbandige mogelijkheid zal uiteindelijk de behoefte moeten dekken zoals die nu gedekt wordt door technologieën als TETRA, TETRAPOL en P25, etc.

Ontwikkeling

Momenteel wordt er door diverse partijen, hard gewerkt aan de standaardisatie voor gebruik van LTE in de 700 Mhz frequentie voor PPDR (public protection and disaster relief). Deze frequentie is belangrijk voor bijvoorbeeld fabrikanten om randapparatuur te ontwikkelen die wereldwijd op deze frequentie kan functioneren waardoor kosten van ontwikkeling gedeeld kunnen worden door een groter aantal eindgebruikers. Tijdens de aankomende ITU meeting in 2015 in WG-15, zal er meer duidelijkheid worden verschaft over de voortgang.

Het uiteindelijke doel is dat er groepsgesprekken plaats kunnen vinden over LTE in de 700Mhz. Dit is onder andere belangrijk i.v.m het beschikbare spectrum. Indien groeps gesprekken niet plaats kunnen vinden, heb je simpelweg veel spectrum nodig, en dat is juist het probleem.

De verwachting voor de komende jaren is dat LTE veelvuldig gebruikt zal gaan worden naast radiocommunicatie technologieën als TETRA, P25 en NEXEDGE. De verwachting is dat pas in 2018 de eerste trials voor LTE Group Call plaats zullen vinden en dat pas na 2020 de eerste OOV TETRA netwerken vervangen zullen worden door LTE.

In de tussentijd

Momenteel is het voor OOV eindgebruikers mogelijk wel te kiezen uit een drietal mogelijkheden voor gebruik van breedbandige data:

OOV Eindgebruikers 

In de VS gebruik men op dit moment al LTE voor de OOV diensten in de 700Mhz, evenals in Korea en Australië.

Dichter bij huis, is het ASTRID, de operator van het landelijk dekkende TETRA netwerk voor de OOV in Belgie die als MVNO optreed. Via Blue Light Mobile geeft ASTRID de hulp- en veiligheidsdiensten de mogelijkheid gebruik te maken van de commerciële 3G-netwerken. ASTRID verwacht op een later tijdstip over te gaan van 3g naar LTE (4g).

In de UK is het Airwave die optreedt als MVNO met Airwave Smart Mobile. Dit is een mobile communicatie service die speciaal is opgericht voor gebruik door de OOV in de UK. Het netwerk geeft de eindgebruikers de mogelijkheid gebruik te maken van UK's grootste mobile netwerken en maakt het mogelijk te communiceren met Airwave's ESN (Emergency Services Network).

Meer over LTE radiocommunicatie waaronder recentlijke ontwikkelingen m.b.t de standaard en nieuws kunt u hier vinden.