Over DMR Radiocommunicatie

Bron: MCCResources | updated 29-12-2014

Digital Mobile Radio, is een relatief nieuwe radiocommunicatie standaard, gelanceerd in 2005 en is ontwikkeld door de ETSI (European Telecommunications Standards Institute), een Europees normalisatie instituut dat de digitale DMR standaard heeft bepaald.

Digital Mobile Radio is een relatief nieuwe radiocommunicatie standaard, gelanceerd in 2005, welke is ontwikkeld door het ETSI European Telecommunications Standards Institute, een Europees normalisatie instituut welke de digitale standaard voor digitale PMR (DMR) heeft bepaald.

De DMR communicatiestandaard is ontwikkeld om betaalbare digitale portofoon systemen met de complexiteit van faciliteiten zoals spraak, data, GPS en aanvullende mogelijkheden als één oplossing aan te kunnen bieden.

Volgens verschillende internationale onderzoeksbureaus, onder andere door IHS en Research and Markets, is PMR een groeiende tak van communicatie. Deze groei is vooral te danken aan de verschuiving van het gebruik van analoge naar digitale (DMR) portofoons zoals we zien in de lichte industrie, hotelwezen en in de detailhandel.

Afgezien van DMR (Digital Mobile Radio) zijn er vele andere aanverwante digitale radiocommunicatie technologieën waaronder; NXDN, dPMR, TETRA, en Project 25 oftewel P25.

DMR Association

Diverse fabrikanten en eindgebruikers hebben zich verenigd in de DMR Association. Deze Association werd in 2005 door een groep toonaangevende fabrikanten opgezet als zijnde de DMR-MOU Association. Het doel was het standaardisatie proces te ondersteunen. Deze DMR Association is open voor iedereen die geïnteresseerd is in de DMR standaard, onafhankelijk van de achtergrond. De DMR Association onderhoudt contacten met toezichthouders, handels organisaties en standaardisatie organisaties (zoals ETSI) over de gehele wereld.

Gebruik van DMR 

Met de groeiende behoefte om de efficiency van radiocommunicatie te verbeteren en nieuwe mogelijkheden toe te passen, is de overgang naar een digitaal systeem van groot belang. Dit proces is in Nederland en Belgie al enige tijd geleden in gang gezet door de lancering van de eerste digitale DMR radiocommunicatie systemen rond 2008.

De DMR Radio-technologie is een zeer functioneel communicatie-systeem voor professionele digitale portofoon gebruikers en kan een uitkomst bieden voor ieder die van analoge naar digitale radio communicatie wil migreren. Deze hybride werking heeft een groot voordeel ten opzichte van andere digitale standaarden, zoals bijvoorbeeld TETRA. Er kan met DMR gefaseerd overgegaan worden van een analoog naar een digitaal portofoon systeem. Dat kan met TETRA niet.

DMR is ontworpen om binnen de bestaande 12,5 kHz kanaalscheiding te werken welke standaard al in de huidige PMR wordt toegepast. Het is ook voorbereid om binnen de toekomstige 6,25 kHz kanaalscheiding ingepast te worden. De 6.25 kHz kanaalscheiding is in het leven geroepen om de krapte in het aanbod van frequenties veel efficiënter te gebruiken.

DMR gebruikersgroepen

De DMR standaard is ontwikkeld om aan de eisen van verschillende klassen van gebruikers te voldoen, daarom is er goed gekeken naar de eindgebruikers. Veel ontwikkelaars hebben gekeken naar de gebruikers van bestaande PMR portofoon (en mobilofoon) systemen en concludeerden dat deze gebruikers in drie verschillende categorieën konden worden ingedeeld, waarvoor er diverse zogenaamde "Tiers" zijn ontwikkeld:

DMR Tier I

Dit is het basis niveau: Een licentie vrije vorm van digitale portofoons met als doel om in te passen binnen de huidige analoge PMR466 licentie vrije portofoon frequenties.

Deze vorm van DMR radiocommunicatie is ideaal voor lokale gebruikers op korte afstanden van elkaar, op één, kleinere locatie.  Deze gebruikers moeten, normaal gesproken, snel, gemakkelijk en voor lage kostprijs kunnen communiceren met een beperkt bereik.

DMR Tier II

Deze vorm van het DMR vereist een licentie c.q. zend machtiging en staat een hoger zendvermogen toe, zowel van portofoon naar portofoon ("porto, porto") als in een repeater netwerk. Dit om een grotere gebiedsdekking te kunnen bieden.

Tier II wordt veelal gebruikt door professionele gebruikers voor wie portofoon communicatie bedrijfskritisch is. Deze toepassingen zijn te vinden in organisaties die moeten communiceren met mobiele medewerkers. De professionele gebruikers zijn onder te verdelen in zakelijke sectoren zoals: Transport, bouw , industrie , energie-en nutsbedrijven e.d. De communicatie behoeften van deze gebruikers kunnen verschillen en kan variëren van communicatie over een beperkt gebied (single site) tot communicatie binnen een aantal sites (multi site) of over een veel groter gebied (wide area). Een ding hebben deze gebruikers echter gemeen: De communicatie is bedrijfskritisch.

DMR Tier III

DMR Tier III heeft tevens een licentie nodig en voorziet in een "trunked" werking, als een digitale variant van de meest gebruikte analoge trunking norm: MPT1327.

Gebruikers van Tier III eisen doorgaans de grootste mate van betrouwbaarheid in communicatie, waarbij de communicatie vaak essentieel is bij de werkzaamheden. Het werkgebied is vaak 'wide area' en spraak communicatie evenals dataoverdracht moet mogelijk worden aangepast aan de specifieke behoeften van de gebruiker. Deze radiocommunicatie-netwerken zijn kostbaar, maar in tegenstelling tot TETRA en P25 veel voordeliger.

Uw keuze voor DMR

Zowel TETRA als P25 systemen zijn zeer geavanceerd en vereisen complexe infrastructuren. Zij bieden voor eindgebruikers als Politie en hulpdiensten, Defensie, Openbaar vervoer, etc een systeem dat een uiterst betrouwbare prestatie levert.

DMR Digital Mobile Radio kan een goedkoper alternatief bieden, welke in eerste instantie meer de onderkant van dergelijke markten zal kunnen bedienen.

Echter in veel landen, waar er geen voldoende budget beschikbaar is voor TETRA of P25, kiest men voor het gebruik van DMR. Ook zien we tegenwoordig discussies over het gebruik van DMR voor de Brandweer in de Verenigde Staten. Dit is een gebruikersgroep die doorgaans koos voor het gebruik van P25. Het gebruik van TETRA voor de Brandweer in de VS is geen optie. Dit, omdat de TETRA radiotechnologie niet voor de OOV markt in de VS beschikbaar is.

Zendamateurs

Hoewel de DMR standaard oorspronkelijk gebruikt wordt binnen de commerciele sector heeft deze ETSI-standaard inmiddels een grote groep zendamateurs weten te bereiken. Het aantal gebruikers groeit wereldwijd gestaag, evenzo geldt voor het aantal repeaters dat via een netwerk met elkaar verbinden is.

Tot slot

Digital Mobile Radio technologie biedt gebruikers van conventionele portofoon systemen de mogelijkheid om hun PMR systemen van analoog om te zetten naar digitale technologie. Omdat de DMR norm is ontwikkeld om migratie van analoge portofoon systemen naar digitale portofoon systemen te vergemakkelijken, biedt Digital Mobile Radio een ideaal platform voor een grote groep eindgebruikers.

Meer informatie over DMR radiocommunicatie technologie kunt u hier vinden.